Hvorfor velge bryting?

Fordeler:

  • En myk kampidrettopplevelse av spenning og utfordring i gode miljøer
  • Lær å samarbeide
  • Lær å ta ansvar
  • Tren allsidig og variert
  • Lær fair play igjennom konkurranser
  • Lave kostnader

Bryting en ”myk” kampidrett

Dagens bryting er en idrett med lite skader. I gresk-romersk og fristil er det nødvendig at utøveren følger motstanderen ned på matta ved utførelser av teknikk, i motsetning til mange teknikker i kampidretter hvor man trener nærkamp.

I ordinære kamper møtes utøverne på en matte som er 10×10 meter stor og ca. 10 cm tykk. Gjennom trening kan det tilrettelegges på en slik måte at utøvere i lettere vektklasser møter tyngre utøvere for å ha mest mulig skadeforebyggende.

Vektklasser

Utøverne konkurrerer i ulike vekt- og aldersklasser, slik at de lette utøverne møter motstandere i samme vektklasse. Dette er med på å sikre jevnbyrdige kamper. Etter som man vokser vil man naturlig også skifte vektklasser, som igjen vil ha en positiv innvirkning på utøverens fysiske egenskaper og teknisk-taktiske ferdigheter. Å velge å gå i ned i vektklasser for vinne kamper vil hemme den naturlige utviklingen til unge utøvere, og vil igjen kunne lede til dårligere resultater og dårligere idrettsopplevelser.

Bryting gir oss opplevelse av spenning og utfordring i gode miljøer

Barn og unge søker opplevelser der de kan oppleve spenning. Jevnbyrdige dueller gir opplevelser av spenning. Å lære nye teknikker er utfordrende for utøvere i vekst og utvikling. I dag kan man få tilbud om bryterettet aktivitet i over 50 klubber som er organisert i NBF. Dette er klubber med ledere og trenere som har erfaring og lange tradisjoner med å utvikle unge utøvere.

Bryting krever at vi samarbeider

For å lære nye teknikker i bryting, må man ha en partner som lar en prøve ut teknikkene. I bryting hjelper vi hverandre med få til teknikkene. Etter hvert som vi behersker teknikken gjør vi det litt vanskeligere for hverandre – det leder til at vi utvikler oss sammen. Vi lærer oss å stole på hverandre og vi blir trygge på oss selv når vi behersker brytetekniske ferdigheter.

Noen av teknikkene i gresk-romersk og fristilsbryting er veldig spektakulære. Vi kaster motstanderne over og rundt oss. På veien mot å beherske kastene må vi samarbeide – et samarbeid hvor vi hjelper til slik at nye utøvere kan få gode opplevelser ved å beherske nye ferdigheter.

Gjennom bryting lærer vi å ta ansvar

Kampenes resultater gjenspeiles av de forberedelser man har gjort. Man lærer ganske raskt at øving på trening er en suksessfaktor i bryting. Mange timers trening ligger bak gode resultater. Utøveren lærer å ta ansvar for sine egne resultater i kamp igjennom kyndig veiledning av instruktørene.

Bryting må trenes allsidig og variert

Gode brytere er forberedt på alt i sin stilart. Foruten at man trener fysiske egenskaper for å beherske de ulike teknikkene, trener man også allsidig og variert. Akrobatikk, turn, ballspill, styrke- og utholdenhetsaktiviteter integreres i treningen som et supplement til variert brytetrening. Man har over 200 ulike teknikker i brytestilene, som igjen kan trenes fra ulike posisjoner. Kombinasjonene av teknikk og taktikk gjør bryting til en svært allsidig og variert idrett.

Lær fair play igjennom brytekonkurranser

Fair play refererer til konkurransesituasjon der deltakerne har like konkurranseforhold og samme muligheter til å strebe etter seier. Videre inkluderer det å ha en oppførsel mot hverandre som er ærlig, åpenhjertig og en tydelig dannet maner, også overfor de som ikke viser fair play, samt respekt for andre, inkludert konkurrenter og funksjonærer av ulik art. I NBF forventer vi at voksne ledere og funksjonærer fremstår som gode forbilder for de unge og tilstreber å følge de lover og regler som til enhver tid er gjeldene. For at treningskameraten ikke skal bli skadet må klokker, smykker og slikt tas av før trening og kamp. Kortklipte negler på fingre, samt god hygiene er selvsagt også viktig. I alle brytekampene starter vi kampene med å hilse på motstander og dommeren. Det samme når kampen er over.

Lave kostnader

Å bryte er ikke kostbart. For å delta må man løse lisens, som innebærer at man bli registrert som medlem. Lisensen er nødvendig for å delta i konkurranser og forsikrer utøveren. Ulike apparater benyttes i gresk-romersk og fristilsbryting for å gjøre innlæring av teknikk enklere. Dukker, ”tjukkas” og matter er vanlig utstyr som bryteklubbene disponerer. Egnet tøy på trening kan være sko med lav såle, shorts og t-trøye. I kamp bør nybegynnere ha et par brytesko og 2 brytedrakter i henholdsvis fargene rød og blå. Dette er obligatorisk for eldre utøvere. Håndbak krever at man har et standardisert håndbakbord, mens for sumobryting vil det kreves at man har et mattetrekk med sirkulær avgrensing av kamparenaen. Man kan også tilrettelegge sumotrening der man avgrenser med tau, tegne sirkel på gulvet o.l.