Bryteteknikker og poengvuredring

Teknikk i gresk-romersk og fristil

Tekniske ferdigheter står sentralt for å vinne kampen. I bryting kan teknikkene deles inn i angrepsteknikker, forsvarsteknikker og kontring på disse. Teknikkene i bryting begynner med de enkle grunnleggende fra ulike posisjoner. I opplæringen lærer utøverne angreps- og forsvarsteknikkene parallelt. Det er over 200 ulike teknikker innen stilarten.

Stående gresk-romersk og fristil

All gresk-romersk bryting begynner i stående posisjon. Utøverne legger taktiske planer og trener i forkant av konkurranser på teknikker og kast fra forskjellige posisjoner som de utfører i kampen for å beseire motstanderen.

Parterre i gresk-romersk og fristil

I løpet av kampen kan en av utøverne komme i parterre. Denne posisjonen vil gi motstanderen en fordel i forhold til å score poeng. Fra denne posisjonen får motstanderen en mulighet, begrenset i tid, til å gjennomføre teknikker.

Poengvurdering av aksjoner og kast i gresk-romersk og fristil

I sumobryting og håndbak poengvurderes ikke de tekniske prestasjonene til utøverne. I gresk-romersk og fristilsbryting gis poeng til bryteren som utfører aksjoner og kast. Disse poengene tildeles på bakgrunn av dommertrioens vurderinger. Det kreves enighet av 2 dommere for at poengene skal være gjeldene. Denne vurderingen leder til poengvalørene 1, 2, 4 eller 5 poeng.  Mattedommeren viser med rød eller blå ”arm” hvilken bryter og hvor mye poeng som skal tildeles med fingrene.