Brytetrening og basisferdigheter

Trening

Alle treningsøkter begynner med en oppvarmingsdel som tar sikte på å forberede utøverne på hoveddelen. Denne skal begynne rolig og øke i intensitet. Oppvarmingen bør varieres og man bør sikre at utøveren er godt forberedt på de øvelsene som vil komme senere i treningsøkten. I bryting legger treneren vekt på en allsidig utvikling av basisferdigheter hos utøveren, noe som gjenspeiler seg i en god variasjon i oppvarming, grundig innlæring og variasjon av basisteknikkene i forhold til alder og nivå.

Basisferdigheter

Bryting er en komplisert idrett som stiller store krav til ferdigheter som utholdenhet, styrke, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og psykologi. Dette er ferdigheter som bryteren trener parallelt med å utvikle de idrettsspesifikke ferdighetene teknikk og taktikk.

Lek

Et viktig aspekt i det å kunne trives på brytetreningen er at man stimulerer til lek. Leken blir et middel for å tilstrebe seg ny kunnskap og ferdigheter. Endog er det få situasjoner der alvoret kan bli større enn i leken. Regler, vektklasser og rammer danner grunnlag for likhet og rettferdighet på trening, og i brytekampen.