Klubb info

Urædd bryting

Klubben ble stiftet 21. juni 1929 og er en særidrett under Norges Bryteforbund (NBF).

AKTIVITETER

Aktivitetene i klubben er lagt til rette for at barn, ungdom og voksne skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller deltar på stevner, samt gi mulighet for mestring og utvikling.

Barn og unge skal gis mulighet til å utvikle seg og bli så gode som de selv ønsker. De skal ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting og ikke være redde for å feile.

Alle aktiviteter og grupper er for begge kjønn.

Aktivitetsgrupper

Bryteskole er for barn fra 5 år til ca. 10 år.

Talentgruppe er for barn og ungdom fra ca. 10 år til ca.15 år.

Seniorgruppe er for ungdom fra ca. 15 år og for voksne.

Tilleggsaktiviteter

Bryting er en allsidig idrett hvor man trener hele kroppen. Av den grunn tilbyr vi, i tillegg til våre egne aktivitetsgrupper, brytetrening som et supplement for fotball, håndball, osv. etter avtale.

Klubben har også en avtale med Toppidrettsgymnaset i Telemark der elever på brytelinjen trener basistrening hos oss 2 ganger i uken.