Barn og ungdom

Barneidrett

Barneidretten skal skje gjennom idrettens verdier der idrettens barnerettigheter danner grunnlaget for et allsidig og variert aktivitetstilbud for alle. Det er derfor viktig at barneidretten er åpen og inkluderende, og gir alle barn opplevelse av mestring, trygghet og varig idrettsglede.

Bryting for barn

Bryting er en barneidrett. Størsteparten av bryterne våre er mellom 7 og 12 år. Vi fokuserer derfor på at treningene for barna skal være gode. Derfor blir våre trenere skolerte både gjennom NIFs trenerutdanning og NBFs egen bryteskoleutdanning.

Treningen for barna er lagt opp til at det skal være gøy, utfordrende og sosialt.

Vår trening er for både for jenter og gutter. Det er forskjell på bryting for jenter og gutter. Jenter bryter fristil og guttene gresk-romersk, noe som ikke forhindrer at barna kan trene sammen.

Bryteskole

Bryteskole- det første møte med bryting

Bryteskole er nybegynnerpartiet i bryting. Her lærer de basiske ferdigheter i bryting. På treningene sørger trenerne for et variert og aldersrelatert treningsopplegg hvor glede står i fokus.

På brytetreninga lærer barna ulike grep, ferdigheter som rulling, balanse, fall og akrobatikk. De utvikler kameratskap og ikke minst lærer de å forholde seg til andre, både mentalt og fysisk. Viktig er at de lærer  å respektere og å ta vare på hverandre.

Hos oss er Bryteskole for barn fra 5 år og til de er ca. 10 år gamle.

Vekt og aldersklasser

Aldersklassene gjelder det året utøveren fyller år, eks: utøvere går i G12 år det året utøveren fyller 11 og 12 år. 

Aldersklasser

Knøtter (K10): 7-10 år
Gutter (G12) og Piker (P12): 11 – 12 år
Gutter (G15) og Piker (P15): 13-15 år, startberettiget det året utøveren fyller 13

Ungdom: 16 – 17 år, nasjonalt startberettiget det året en fyller 14 år. (Internasjonalt fra 15 år med godkjenning fra foreldre og lege)

Vektklasser

K10               Gutter 12 Piker 12
1. opp til 18 kg

(min. 16 kg)

2. opp til 20 kg.

3. opp til 22 kg.

4. opp til 24 kg.

5. opp til 26 kg.

6. opp til 28 kg.

7. opp til 30 kg.

8. opp til 33 kg.

9. opp til 37 kg.

10. opp til 41 kg.

11. opp til 45 kg.

12. opp til 50 kg.

1. opp til 27 kg

(min. 24 kg)

2. opp til 30 kg.

3. opp til 33 kg.

4. opp til 37 kg.

5. opp til 41 kg.

6. opp til 45 kg.

7. opp til 50 kg.

8. opp til 55 kg.

9. opp til 60 kg.

10. opp til 66 

1. opp til 27 kg

(min. 24 kg)

2. opp til 30 kg.

3. opp til 33 kg.

4. opp til 37 kg.

5. opp til 41 kg.

6. opp til 45 kg.

7. opp til 50 kg.

8. opp til 55 kg.

9. opp til 60 kg.

10. opp til 66 

Gutter 15 Piker 15 Ungdom menn Ungdom kvinner 
1. 32 kg

(min. 29 kg)

2. 35 kg

3. 38 kg

4. 42 kg

5. 47 kg

6. 53 kg

7. 59 kg

8. 66 kg

9. 73 kg

10. 85 kg 

1. 30 kg

(min. 28 kg)

2. 32 kg

3. 34 kg

4. 37 kg

5. 40 kg

6. 44 kg

7. 48 kg

8. 52 kg

9. 57 kg

10. 62 kg

11. 67 kg

(kun nasjonalt)

1. 42 kg

(min. 39 kg)

2. 46 kg

3. 50 kg

4. 54 kg

5. 58 kg

6. 63 kg

7. 69 kg

8. 76 kg

9. 85 kg

10. 100 kg 

1. 38 kg

(min. 36 kg)

2. 40 kg

3. 43 kg

4. 46 kg

5. 49 kg

6. 52 kg

7. 56 kg

8. 60 kg

9. 65 kg

10. 70 kg