Junior og senior

Vekt og aldersklasser

Aldersklasser

Junior: 18 – 20 år, nasjonalt startberettiget det året en fyller 15 år. (Internasjonalt fra 17 år med godkjenning fra foreldre og lege)
Senior: 20 år og eldre, nasjonalt startberettiget det året en fyller 16 år. (Internasjonalt fra 18 år med godkjenning fra foreldre og lege)
 

Vektklasser

Junior herrer (18-20 år) Junior kvinner (18-20 år) Senior herrer (fra 20 år ) Senior kvinner (fra 20 år )
1. 50 kg

(min. 46 kg)

2. 55 kg

3. 60 kg

4. 66 kg

5. 74 kg

6. 84 kg

7. 96 kg

8. 120 kg

1. 44 kg

(min. 40 kg)

2. 48 kg

3. 51 kg

4. 55 kg

5. 59 kg

6. 63 kg

7. 67 kg

8. 72 kg 

1. 59 kg

2. 66 kg

3. 71 kg

4. 75 kg

5. 80 kg

6. 85 kg

7. 98 kg

8. 130 kg

1. 48 kg

2. 53 kg

3. 55 kg

4. 58 kg

5. 60 kg

6. 63 kg

7. 69 kg

8. 75 kg

Olympiske vektklasser (senior):

GR: 59, 66, 75, 85, 98, 130 FS kv: 48, 53, 58, 63, 69, 75