Lisens og kontigent

Lisens

Alle brytere i Norges Bryteforbund skal ha brytelisens. Det følger av § 1 i NBFs tilleggsbestemmelser. Brytelisensen inneholder en kollektiv ulykkesforsikring og bidrar til å finansiere alle fellestiltak i Norges Bryteforbund.

Forbundet sin lisensordningen blir administrert gjennom Norges idrettsforbunds IT-system: KlubbAdmin og SportsAdmin.

Betaling av lisens forutsetter at utøveren er lagt inn i SportsAdmin fra organisasjonsansvarlige i utøverens klubb. Når man først er lagt inn, skal betaling være enkelt.

Informasjon om hvordan man løser inn lisens finner du under “Hvordan løse inn lisens”, se link: http://bryting.uraedd.no/?page_id=38

Kontigent

Årlig kontingent består av en medlemsavgift og en treningsavgift. Innbetaling gjøres i januar, og informasjon om avgift finner du under “Kontingent”, se link: http://bryting.uraedd.no/?page_id=42