Stevner og mesterskap

Bestemmelser for konkurranser i barneidrett

  1. Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
  2. Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
  3. Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.
  4. Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
  5. Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjent.
  6. Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.
  7. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

Et særforbund, slik som Norges Bryteforbund, kan vedta egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser.