Løse lisens

For utøver

Betaling av lisens forutsetter at du er lagt inn i SportsAdmin fra organisasjonsansvarlige i klubben. Når man først er lagt inn, skal betaling være enkelt.

Du betaler ved å gå inn på siden «Min idrett», se https://minidrett.nif.no/.  Her logger du deg inn med brukernavn og passord du har fått tildelt etter at klubben har lagt deg inn i SportsAdmin. Har du mistet eller glemt brukernavn og passord, kan du be om nytt. Mer informasjon om «Min idrett» kan du hente her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_Brukerveiledninger

Her er en kort veiledning for betaling av lisens i Min idrett:

Under «Min profil» finner du knappen Lisens til høyre.  Fyll ut alle boksene med navn, fødselsdato og kontaktinfo. Husk å skrive Urædd Bryteklubb.

  • Klikk på knappen Lisenser
  • Velg lisenstype du skal løse
  • Klikk på Legg i handlekurv.
  • Gå til Betaling/handlekurv og gjennomfør betalingen.

NB: det er kun anledning til å betale med bank- eller kredittkort.

Dersom du får problemer, ta kontakt med NIF-IT support (tlf 03615). NIF-IT er klar til å besvare alle spørsmål du eller klubben har og de vil hjelpe dere gjennom denne prosessen.

Hvorfor må du betale lisens?

Alle brytere i Norges Bryteforbund skal ha brytelisens. Det følger av § 1 i NBFs tilleggsbestemmelser. Brytelisensen inneholder en kollektiv ulykkesforsikring og bidrar til å finansiere alle fellestiltak i Norges Bryteforbund.

Forbundet sin lisensordningen blir administrert gjennom Norges idrettsforbunds IT-system: KlubbAdmin og SportsAdmin

  • Lisens må være betalt hver sesong.
  • Ingen deltaker får veie inn til konkurranser før bryterne har levert lisensen til den som forestår veiingen.
  • Har en bryter glemt igjen lisensen, kan laglederen underskrive en erklæring om at den aktuelle bryter har betalt lisensavgift. Erklæringen oversendes NBF sammen med stevnerapporten. Misbruk av dette fører automatisk til at den aktives klubb/lagleder rapporteres til Forbundsstyret.
  • Ved bryteskolestevner må bryteskolelisens forevises.

Ved å ha betalt lisens er man forsikret igjennom Norges Bryteforbund.

Priser på brytelisens for 2016

Forbundsstyret har vedtatt følgende priser for brytelisens for 2016:

Betegnelse Pris 2016
Bryteskole/Knøtt 200
Bryteskole høst (legges ut i august) 100
Utøvere 11-12 år 300
Utøvere 13-15 år 500
Utøvere 16 år og eldre 700
Treningslisens, senior 300
Engangslisens 300
Dommer 500