Kontigent

Medlemsavgift og treningsavgift sesongen 2017

Innbetaling av medlemsavgift og treningavgift gjøres i januar:

Medlemskontigent kr 500 pr. år  betales av alle, pr bryter t.o.m. 16 år
Medlemskontigent kr 1000 pr.år  betales av alle, pr bryter over 16 år
Familiekontigent kr 1000 pr.år  betales pr. familie
Treningskontigent kr 500 pr. år

 

Betal medlemskontigent og treningsavgift på følgende måte:

  1. Finn riktig beløp (medlemskontigent + treningsavgift)= 1000 kr. t.o.m. 16 år / 1500 kr. hvis du er over 16 år / 1000kr. + 500kr. X antall brytere som trener i familien
  1. Merk innbetalingsgiroen med bryters NAVN og at det er MEDLEMSKONTIGENT og TRENINGSAVGIFT
  2. Innbetales til kontonummer: 2801 31 10443


Betalingsfrist 31. januar

PS! Alle må i tillegg betale lisens for å få delta på stevner, se “Løse lisens”